Wednesday, July 06, 2005

maailma hahmottuu rakeneellisesti aina toisarvoisten yhtenäisten

kontekstikenttien kauttajos systeemissä aktivoituvat syntagmaatt

iset tapahtumat on tuolloin kysymys näiden vastakohdista sankar

it ovat liikkumattomia köyhät tavoittelevat rikkaita semanttisesti

ajateltuna ei-taiteellisessa kerronnassakommunikaationvälittämä

informaatio on vain varjo välittömästi merkitykään välittämästä

informaation määrästä tämän johdosta viestin foneemisten konse

kv enssien lainalaisuuksia voidaan tutkia sisältönä kieliopillisesti

merkitsevien tekstien ja elementtien sijoittumista melodramaa

ttiseen ironiaan

kaikennielevään semiotiikkaan

No comments: