Sunday, October 16, 2005

Junassa omaksuttu toistaiseksi sivustakatsojan rooli. Täydellinen sulautuminen. Elämä raiteilla. Näyttäminen, katsominen, vastaanottaminen, hyväksyminen. Motiivit liukuivat motoriikaksi. Liukuminen viittaa ajattomuuteen. Ajattomuus samantekevyyteen. Huomionarvoiset asiat, koko maailma, heikot vertaukset, juna. Vielä parempaa: tietystä pisteestä kaiken elämän keskittymä. Minkä tahansa. Tilanne, avainsana. Juna liikkuu, juna pysähtyy. Ovi on huomio. Ovi on avattava oikealla hetkellä. Muut hetket ovat kartoittamatonta aluetta. Silloin on samantekevää, jatkaako. Nämä eivät ole vaihtoehtoja. Ikkunassa on tuttu tai tuntematon kaupunki, näitä on kaksi. Toinen elämä. Oikealla hetkellä auki, normaali elämä. Sulautuminen. Huomionarvoiset asiat, liike ja lukon mekanismi. Aika ei ole sinun ongelmasi. Toistaiseksi aika on pienin sinun ongelmistasi..

2 comments:

slytyguy said...

Hi, I found your blog here to be very interesting so I told a couple friends. I think it's great and quite interesting so I bookmarked it. Hope you don't mind...
(Anyone on this blog should post a comment and come back often!)
I also have a site if you or anyone is interested in free French Kissing Tips or great How to Kiss info. It's a very useful kissing resource if you're into romance and dating.
Great work on this blog here, and keep up the good work!

Tyler - to check out my site click french kiss

john said...

Hi, I've been to your blog before i was interested to see if you have updated again, Remember to check our site its Tai Chi related site. Its about helping people with their health.

Regards John